خطبه دوم نماز عید سعید فطر 1389

امسال در کشورهاى گوناگون: در آسیا، در خاورمیانه، در آفریقا، در آمریکا، در اروپا، مسلمانها در نقاط مختلف عالم این روز را گرامى داشتند و ملت بزرگ ایران، محور اصلى این حرکت عظیمِ امت اسلامى، این روز را با شکوه تمام برگزار کرد و نشان داد که در شرائطى که اقتضائات بین‌المللى وجود دارد، وظائف خود را گرمتر و گیراتر، پرانگیزه‌تر و پرشورتر انجام میدهد.

رژیم صهیونیستى قساوت خود را به اعلى درجه رساند. از اطراف و اکناف عالم هر چه صداى حمایت بلند شد، بى‌اعتنائى کرد، جنایت کرد. ملت مسلمان ایران در این شرائط، روز قدس را از همه سال گویا گرمتر و گرامى‌تر داشتند. تلاشهاى مغرضانه‌ى آمریکا و غرب بر علیه جمهورى اسلامى، ملت ما را پرانگیزه‌تر کرد. در این قضیه‌اى که براى استکبار جهانى و سلطه‌گران جهانى، مسئله‌ى فلسطین یک مسئله‌اى است که میخواهند آن را به هر نحوى که ممکن است به انزوا بکشانند، ملت ایران این را در متن آورد. آفرین بر این ملت بزرگ.

امید و انگیزه موج میزند در رفتار و گفتار مردم عزیز ما. من بازتاب این امید و این انگیزه را، امسال در ملاقات با دانشجویان، در ملاقات با دانشگاهیان و نخبگان، در ملاقات با کارگزاران و مسئولان عمده‌ى کشور و نظام، در ملاقات با مدیران ارشد، با کارآفرینان، در ملاقات با قشرهاى مختلف در ماه رمضان، در گفتار آنها مشاهده کردم؛ در منش آنها و سیماى آنها این امید و این انگیزه را مشاهده کردم. ملتى که یک چنین امیدى در او هست، اینجور به سمت آینده با نگاه خوشبینانه و با عزم و اراده نگاه میکند، این ملت مسلماً و قطعاً و یقیناً به قله‌ها دست پیدا خواهد کرد.

در قضایاى جهانى و منطقه‌اى، قضایاى زیادى هست که براى امت اسلامى مهم است، ولى قضیه‌اى که از همه فورى‌تر است، سیل پاکستان است. اسمش سیل است، اما در واقع یک بلاى عظیم، یک مصیبت بزرگ براى ملت پاکستان که یکى از ملتهاى مؤمنِ امت اسلامى است و در همه‌ى قضایاى گوناگون این ملت جزو پیشروها بوده است و پیشقدم بوده است در اظهار دیانت، در اظهار تعصب دینى و پایبندى دینى، به وجود آمده است. این ملت امروز مبتلاست به یک مصیبت عظیم. این رود سند از شمال تا جنوب پاکستان طغیان کرده است؛ از مرز چین در شمال پاکستان تا اقیانوس هند در جنوب پاکستان، سرتاسر این خط طولانى یک سیل عظیم، یک طغیان آبى عظیم، یک طوفان عظیم، زندگى مردم را بکلى دگرگون کرده است. بیش از ده هزار روستا از بین رفته؛ تمام مزارع و باغستانها که محل تغذیه‌ى این ملت و امید این ملت به صادرات و کسب ثروت بوده است، بکلى نابود شده است؛ ده‌ها هزار مدرسه، مسجد، حسینیه در طول این خط طولانى نابود شده و از بین رفته است. این عرض رود سند - آنطور که به من گزارش کردند - به طور متعارف در حدود دو کیلومتر، یک کیلومتر و نیم است که در یک جاهائى که با رودهاى دیگر متصل شده است، حدود نود کیلومتر آب‌گرفتگى ایجاد کرده است! مردم، چهارپایان، زندگى‌ها، خانه‌ها و امیدها از بین رفته‌اند. آن طورى که تخمین زده‌اند، در حدود چهل الى پنجاه میلیارد دلار به خاطر این سیل به پاکستان خسارت وارد شده! بیست میلیون از مردم آواره شده‌اند و چند هزار کشته شدند: بچه‌ها، کودکان، زنها، پیرمردان، از کارافتاده‌ها.

این مردم امروز به آب احتیاج دارند، به غذا احتیاج دارند، به لباس احتیاج دارند، به سرپناه احتیاج دارند، به همه‌ى لوازم زندگى احتیاج دارند. ماه رمضان را با این حال، ملت پاکستان روزه گرفتند. روز عید فطر است، روز اجتماع است، روز امت اسلامى است. مردم ما باید همت کنند. دولت جمهورى اسلامى کمکهائى کرده است، بعضى از مردم کمکهائى کرده‌اند، لکن اینها کافى نیست، بیشتر باید کمک کنیم. این وظیفه‌ى همه‌ى ماست. برادران مؤمن ما، برادران مسلمان ما در آنجا دچار یک چنین مصیبت بزرگى شده‌اند. این فقط خطاب به شما ملت ایران نیست، خطاب به همه‌ى دنیاى اسلام است، خطاب به همه‌ى ملتهاست، خطاب به همه‌ى مسلمانهاى کشورهاى مسلمان است، خطاب به کنفرانس اسلامى است؛ همه باید همت کنند، باید کمک کنند. جمع شده‌اند، گفتند حالا یک میلیارد، دو میلیارد! کو این نیاز عظیم این ملت؟! با این چیزها تأمین نمیشود. پاکستان ضربه‌ى سختى خورد. هر مقدارى که میتوانیم، باید کمک کنیم. خداوند کمک کند که بتوانیم، هر مقدارى که میتوانیم؛ این مسئله‌ى مهمى است.

البته ما از بى‌ثباتى سیاسى پاکستان نگرانى داریم. قدرتهاى متجاوز و سلطه‌طلب از این وضعیت دارند استفاده میکنند، فرصت‌طلبها دارند سوءاستفاده میکنند. بعضى از دولتهاى متجاوز میخواهند پاکستان را به پادگان نظامى خودشان تبدیل کنند؛ اینها هم هست. اینها هم نگرانى‌هاى دیگرى است که امیدواریم ملت رشید پاکستان خودشان متوجه باشند. دولت پاکستان وظائفشان را میدانند و ان‌شاءاللَّه خداوند کمکشان کند، بتوانند به بهترین وجهى خودشان را از این مصیبت بیرون بکشند.

مسئله‌ى فلسطین، همچنان مسئله‌ى اول دنیاى اسلام است. جنایات در غزه همچنان ادامه دارد. جنایات در کرانه‌ى غربى رود اردن همچنان ادامه دارد. رژیم صهیونیستى با کمال وقاحت و پرروئى ظلم و ستم خود را بر مردم مظلوم فلسطین ادامه میدهد، آنوقت آنجا در واشنگتن جلسه‌ى کنفرانس صلح میگذارند! صلح با کى؟! میخواهند قضایاى فلسطین را، جنایات دشمنان ملت فلسطین را سرپوش بگذارند، با این مذاکراتى که اسمش را گذاشته‌اند «مذاکرات صلح»! غاصبى آمده است خانه‌ى یک ملت را غصب کرده است، به این اکتفاء نکرده؛ از هر نوع امکانى براى سرکوب این ملت استفاده میکند، اینها هم با کمال بى‌اعتنائى - دنیاى غرب، آمریکا و دیگران - نشسته‌اند دارند تماشا میکنند، متجاوز و ظالم و سرکوبگر را تشویق هم میکنند، آن وقت جلسه میگذارند براى صلح! کدام صلح؟! چه صلحى؟! بین کى و کى؟ آن وقیحهاى ستمگرِ صهیونیست هم با کمال پرروئى در مقابل فلسطینى‌ها مى‌ایستند، میگویند بایستى یهودى‌سازى را شما قبول کنید. جنایت بزرگ آنها این است که میخواهند یهودى‌سازى کنند. قدس شریف را، قبله‌ى مسلمانان را، فلسطین عزیز را، به عنوان یهودى‌سازى، مرکز ظلم و ستم و توطئه‌ى خودشان قرار بدهند. این مسئله‌ى اصلى ماست.

امیدواریم که خداوند متعال به ملتهاى مسلمان توفیق بدهد، به دولتهاى مسلمان کمک کند که بتوانند وظیفه‌ى خودشان را در مقابل این حادثه‌ى تلخ، این واقعه‌ى تلخ بشناسند. البته ملت فلسطین خوشبختانه با همه‌ى این فشارها، با کمال قدرت و استقامت ایستاده است. آدم باورش نمى‌آید؛ یک ملت اینقدر مقاوم! اینقدر با همت و با غیرت! این فشارهاى عجیب و غریب آنها را نتوانسته است به عقب وادار کند، به عقب بنشاند. از بیست سال پیش و سى سال پیش، فلسطینى‌ها امروز قوى‌ترند، مصمم‌ترند، عازمترند؛ توانائى‌شان هم بحمداللَّه بیشتر است و بدون شک و تردید فلسطینى‌ها خواهند توانست دست متجاوز را قطع کنند و بساط این رژیم قلابى و دروغین را از سرزمین فلسطین جمع کنند.

پروردگارا! پروردگارا! عبادات این ملت، زحمات این ملت، تضرع و خشوع این ملت در طول ماه رمضان و روز عید فطر را به کرمت قبول کن. پروردگارا! درهاى رحمت و مغفرت را بر روى این مردم باز کن. پروردگارا! گره‌ها و مشکلات از کار مردم بگشا. پروردگارا! روزبه‌روز حرکت این ملت به سمت پیشرفت و به سمت قله‌ها را آسانتر و سریعتر بگردان. پروردگارا! ما را بیامرز. پروردگارا! ما را از فیض رمضان، از فیض عید فطر، از فیض تضرع و خشوع محروم مفرما. پروردگارا! اموات ما را مشحون از لطف و رحمت خود بگردان. پروردگارا! امت اسلامى را روزبه‌روز سرافرازتر بفرما.

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌
و العصر. انّ الانسان لفى خسر. الّا الّذین امنوا و عملوا الصّالحات و تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصّبر.

والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته‌

/ 0 نظر / 6 بازدید