انسان ۲۵۰ ساله | دریای کار و تلاش

 


فاطمه‌ى زهرا سلام‌اللّه‌علیها که الگوست، در دوران کودکى، در بعد از هجرت پیغمبر به مدینه، در داخل مدینه و در ‌همه‌ى ‌حوادث سیاسى اجتماعى حضور داشت، این نشان‌دهنده نقش ‌زن در نظام اسلامى است.
‌ این زندگى، از جهت ‌ «جهاد و ‌مبارزه و کار انقلابى» ‌، «صبر انقلابى» ‌، «درس و فراگیرى و آموزش» ‌ و «سخنرانى و دفاع از نبوّت و امامت ‌و نظام اسلامى» ‌ دریاى پهناورى از تلاش و مبارزه و کار و در ‌‌نهایت هم شهادت است.
۱۳۷۹/۶/۳۰‌ و ‌۲۶/۱۰/‌۱۳۶۸

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید