موتور انقلاب ما

حضرت یک سخنرانی کردند. در آن سخنرانی کردند «ایها الناس» ای مردم! یعنی ای مردمی که با من همراهید و می‌خواهید بفهمید که ماهیت حرکت ما چیست! و ای مردمی که امروز به صورت دشمنان ما در مقابل ما قرار گرفتید! و ای بی تفاوت‌هایی که خبر قیام حسین به شما خواهد رسید و نمی‌دانید که پسر پیغمبر چرا قیام کرد! و ای کسانی که در تاریخ مایلید احکام اسلام را و احکام و شرایع الهی را بدانید و نمی‌دانید ما چرا قیام کردیم! بدانید «ایها الناس ان رسول الله قال من رئا سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکئا لعهد الله یعمل فی عبادالله بالجور و العدوان فلم یغیر علیه بقول و لا فعل کان حقا علی الله ان یدخله مدخله» این حرف پیغمبر است. یعنی من از خودم، مردم! حرف نمی‌زنم. من ظنر و سلیقه شخصی‌ام را نمی‌گویم، این همان حکمی است که پیغمبر گفته؛ من دارم عمل می‌کنم آن حکم را. آن حکم این است؛ که هر گاه دیدید در رأس جامعه آن کسی قرار گرفته است که جور و ظلم به مردم می‌کند؛ یک قدرت ظالم و ستمگر است که در میان مردم با ظلم، با دشمنی، با کینه، با بددلی نسبت به مردم رفتار می‌کند. یعنی محبت مردم در دلش نیست، علاقه به مردم ندار، مصالح مردم برایش مهم نیست، مصالح خودش برایش مهم است، وقتی یک چنین وضعی را و در مقابل این وضع مقاومت نکند، قیام نکند و اظهار وجود نکند «کان حقا عیل الله ان یدخله مدخله» یعنی همان سرنوشتی که در قیامت آن ظالم دارد، حق است بر خدا که آن سرنوشت را به این آدم ساکت هم بدهد. این همان موتوری بود که انقلاب ما را حرکت داد.

بیانات مقام معظم رهبری در خطبه نماز جمعه20/7/1363

/ 0 نظر / 3 بازدید