نیایش

نیایش شهید دکتر مصطفی چمران قبل از شهادت خود با خداوند متعال

بسم الله الرحمن الرحیم

من اعتقاد دارم که خدای بزرگ انسان را به اندازه‌ی درد و رنجی که در راه خدا تحمل کرده است پاداش میدهد، و ارزش هر انسانی به اندازه درد و رنجی است که در این راه تحمل کرده است، و می بینیم که مردان خدا بیش از هرکس در زندگی خود گرفتار بلا و رنج و درد شده‌اند، حضرت علی(ع) بزرگ را بنگرید که خدای درد است که گوئی بند بند وجودش با درد و رنج جوش خورده است، حسین(ع) را نظاره کنید که در دریائی از درد و شکنجه فرو رفت که نظیر آن در عالم دیده نشده است، و زینب کبری(س) را ببینید که با درد و رنج انس گرفته است.

/ 1 نظر / 4 بازدید

والعاقبه للمتقین. و عاقبت نیک برای رستگاران است....