فلسطین...

حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند: مسئله‌ ‌فلسطین‌، شوخی ‌و سرسری‌نیست‌؛ امروز اساسی‌ترین ‌مسئله ‌دنیای ‌اسلام ‌است‌. مسئله ‌فلسطین ‌از لحاظ‌ اسلامی ‌برای ‌همه ‌مسلمانان ‌از جمله ‌برای ‌ما یک‌ مسئله‌‌ اساسی‌ و یک‌ فریضه ‌است‌.
به گزارش گروه سیاسی «شبکه خبر دانشجو»، گزیده هایی از بیانات و فرمایشات حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در مورد اهمیت روز جهانی قدس به این شرح است:

- مسلمانان‌جهان ‌باید روز قدس ‌را روز همه ‌مسلمین‌، بلکه ‌مستضعفین‌ بدانند.

- محور اصلی‌ انتفاضه ‌اقصی، بیت‌المقدس‌ است‌.

- علیرغم ‌تبلیغات ‌جهانی‌، انتفاضه ‌فلسطین‌ خاموش‌ شدنی ‌نیست‌ و آینده‌ آن ‌همراه ‌با رستگاری ‌و پیروزی ‌است‌.

- انتفاضه ‌مردم ‌فلسطین ‌به ‌رغم ‌تمام ‌فشارها ادامه‌ خواهد یافت ‌و رژیم ‌صهیونیستی ‌نمی‌تواند آن را برای‌ همیشه‌ متوقف ‌کند.

- مسئله ‌فلسطین ‌از لحاظ‌ اسلامی ‌برای ‌همه ‌مسلمانان ‌از جمله ‌برای ‌ما یک‌ مساله‌‌ اساسی‌ و یک‌ فریضه ‌است‌.

- تنها راه ‌ریشه‌کن ‌کردن‌ این‌غده‌ سرطانی‌ خطرناک‌، مقاومت ‌و مبارزه ‌است‌.

- سیاست ‌آمریکا، صهیونیستها و استعمارگران ‌این ‌است‌ که ‌مسئله ‌فلسطین‌ به ‌فراموشی ‌سپرده ‌شود.

- صهیونیسم‌ در مقابل ‌موج ‌نسلهای ‌رو به ‌ازدیاد فلسطینی‌ طاقت‌ نخواهد آورد.

- صهیونیسم ‌و دولت‌ غاصب‌ و مجعول‌ صهیونیستی‌ در فلسطین‌، محکوم ‌به ‌فناست‌.

- ما حقیقتا صهیونیستها را دشمن‌ دنیای ‌اسلام ‌می‌دانیم‌.

- مسئله ‌مهم ‌این ‌دوران‌، مسئله ‌فلسطین‌ است‌ که‌ انتفاضه‌ بزرگ‌ فلسطین‌ و بیت‌المقدس‌ همچنان‌ ادامه ‌دارد.

- انتفاضه ‌مردم ‌فلسطین‌ به ‌رغم ‌تمام ‌فشارها ادامه‌ خواهد یافت ‌و رژیم ‌صهیونیستی ‌نمی‌تواند آن را برای ‌همیشه‌ متوقف ‌کند.

- رژیم ‌صهیونیستی ‌در سرزمین ‌مغضوب‌ فلسطین ‌یک ‌رژیم ‌نژادپرست‌ است‌.

- مسئله ‌فلسطین ‌امروز مسئله ‌اول‌ جهان ‌اسلام ‌است‌.

- مهمترین ‌مسائل ‌جاری ‌فلسطین‌ است‌.

- مسئله‌ ‌فلسطین‌، شوخی ‌و سرسری‌نیست‌؛ امروز اساسی‌ترین ‌مسئله ‌دنیای ‌اسلام ‌است‌.

- همه ملتها و دولتهای اسلامی باید مسئله فلسطین را در زمره مسائل درجه اول خود بدانند.

- مشکل اصلی فلسطین وجود دولت صهیونیستی است.

- رژیم صهیونیستی هیچ بهرهای از جنایتهای خود نخواهد برد.

- امروز بیداری اسلامی ملتهای مسلمان نسبت به فلسطین و مردم آن فراگیر است.

- همه مسلمانان و کشورهای اسلامی با احساس مسئولیت باید به مبارزین فلسطین در داخل و خارج کمکهای همه جانبه کنند.

- مسئله فلسطین در صدر مسائل بینالملل اسلامی است.

- بر همه ملتها و دولتها واجب است مسئله فلسطین را در اولویت مسائل خود قرار دهند.

- فلسطینیها به برکت اسلام میتوانند در خانه خود امنیت بوجود آورند.

- روز قدس باید تعیین کننده سرنوشت مردم فلسطین باشد.  

* منبع: قدسنا

/ 0 نظر / 4 بازدید