ایران بزرگ به کار و کارآفرینی نیاز دارد

رهبر انقلاب، در این دیدار: ایران بزرگ امروز بیش از هر زمان دیگر به کار و کارآفرینی نیاز دارد تا همچون عقابی تیز پرواز، در فضای پیشرفت و آبادانی و افتخار اوج گیرد.

 دیدار کارآفرینان با رهبر

/ 0 نظر / 6 بازدید