قنوت نماز عید فطر

خدایا تو اهل کبریا و بزرگی و اهل جود و جبروت و اهل بخشش و رحمت و اهل پرهیزکاری و آمرزش هستی.

از تو می خواهم به حق این روز که آن را قرار دادی برای مسلمانان عید و برای حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) ذخیره و فزون ساختی که رحمت فرستی بر حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) و آل محمد(صلی الله علیه و آله) و در آوری مرا در هر خیری داخل کردی تو در آن حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) و آل محمد(صلی الله علیه و آله) و اینکه بیرون کنی مرا از هر بدی برآوردی از آن حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) و آل محمد(صلی الله علیه و آله) را. درودهای تو بر او و بر آنان.

خدایا من از تو می خواهم بهتر آنچه خواستند از تو بندگان شایسته ات و پناه می برم به تو از آنچه پناه برند از آن، بندگان شایسته ات.

مفاتیح الجنان / قنوت نماز عید سعید فطر

/ 0 نظر / 7 بازدید