خطبه های نماز جمعه 15/11/89

لینک خطبه های نماز جمعه 15/11/89 توسط مقام معظم رهبری(امام خامنه ای)

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10955

خطبه عربی نماز جمعه 15/11/89 توسط مقام معظم رهبری(امام خامنه ای)

http://arabic.khamenei.ir//index.php?option=com_content&task=view&id=1097

Emam Khameneii

/ 0 نظر / 8 بازدید